Wereldgemiddelde

Titel: Wereldgemiddelde
Auteur: Harry van Doveren
ISBN: 978-90-79993-28-4
NUR: 306
Datum: 26 juli 2020
Prijs paperback: €17,50
Pagina’s: 58
Vormgeving: Harold van de Kamp

Bestel hier uw exemplaar

Over het boek:

Deze verzameling woorden is het resultaat van een ritueel om het hoofd leeg te maken van de bezigheden van de dag, het hoofd leeg te maken om daarna iets anders met dat hoofd te kunnen doen. De sensatie, zoals ik het ervoer toen ik als uitgever dit werk onder ogen kreeg, was die van het lezen van ‘semische asemische‘ poëzie. Werk dus dat uitstekend past bij het fonds van crU waar asemische poëzie al een plek heeft (men ‘leze’ Jürgen Smit‘s ‘Staarsonnetten‘).

Anderen over ‘Wereldgemiddelde’:

Ton van ‘t Hof, dichter/uitgever

Topbundel, ‘Wereldgemiddelde’ kan zo worden opgenomen in Dworkins bloemlezing ‘Against Expression‘! procedureel klankgedicht!

Preview