Uitgeverij crU is het poëziefonds van dichter/uitgever Nanne Nauta.

De naam, crU, is ontstaan uit een misverstand. Iemand zag een ondertitel van een eerste eigen beheer uitgave aan voor de naam van de uitgeverij.

Bestellen en betalen
Voor lezers: boeken kunnen besteld worden via cru.sumup.link (betalen alleen mogelijk met credit card) of via de boekhandel.
Voor de boekhandel: zie onder contact.

For other countries:
You can order / pre-order by sending an email to info@xitgeverijcrx.nl (replace ‘x’ by ‘u’).
Please mention title(s) and your address.

Voor boekhandelaren:
Voor alle vragen over bestellingen en kortingen kunt u mailen naar: info@xitgeverijcrx.nl.
De uitgeverij is niet aangesloten bij CB of andere overkoepelende distributiecentra.
(Overal waar ‘x’ in het mailadres staat, dient u deze te vervangen door de letter ‘u’).

Voor auteurs:
Vanaf 2024 legt uitgeverij crU zich toe op het uitgeven van excentrische poëzie. Alleen manuscripten toegezonden via mail in PDF-bestandsformaat worden in behandeling genomen.

Van 2013 – 2023 legde uitgeverij crU zich toe op het uitgeven van axiomatische poëzie.
Van 2008 – 2012 legde uitgeverij crU zich toe op het uitgeven van poëzie van familie, vrienden en bekenden.

Contact
Voor alle vragen kunt u mailen naar: info@xitgeverijcrx.nl
Voor onderzoek en recensies zijn de publicaties beschikbaar in PDF of als, indien nog voorradig, als fysiek exemplaar.
(overal waar ‘x’ in het mailadres staat, dient u deze te vervangen door de letter ‘u’).

Privacy
Uitgeverij crU verzamelt zelf geen gegevens van bezoekers van de website. De cookie-vragen die u voorgeschoteld krijgt zijn van de host van deze site.

Over persoonsgegevens
Door u verstrekte persoonsgegevens worden slechts gebruikt zodat op een goede en effectieve manier de producten of diensten geleverd kunnen worden en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. De opgegeven persoonsgegevens (naam, adres, email) worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • voor administratieve doeleinden, om gedane bestellingen te verwerken, te verzenden en de verschuldigde betalingen te innen;
  • verzending (per e-mail) van: aanbiedingen, nieuwsbrieven.

crU verstrekt geen persoonsgegevens aan derden zonder voorafgaande toestemming, tenzij dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Het enige dat crU systematisch vastlegt is uw mailadres en eventueel uw rol om mail te ontvangen (lezer, recensent, vormgever, organisator van evenementen, redacteur etc.).
Indien u niet langer reclame wilt ontvangen via e-mail of andersoortige elektronische berichten, dan kunt u u daarvoor afmelden door een mail te sturen met het verzoek geen berichten van crU meer te ontvangen. En andersom natuurlijk ook, als u op de hoogte wilt blijven, stuur dan een mail met een bericht van die strekking.