Titel: Permutaties
Auteur: Nanne Nauta
ISBN: 978-90-79993-07-9
NUR: 306
Datum: oktober 2014
Prijs paperback: € 18,95

NB: Deze bundel is alleen verkrijgbaar  op boekenmarkten waar crU als uitgever met een stand staat.

 

 

Extra info:
Elk exemplaar van de oplage van 50 is uniek en genummerd.

Over de bundel:
In zijn zevende bundel geeft Nanne Nauta het woord aan Excel, het softwareprogramma van Microsoft waar vrijwel de hele (Westerse) financiële wereld op draait.

Obe Alkema over Permutaties op Tzum: ‘De concepten die Nauta uitwerkt in zijn bundels, zoals in dit geval mutaties en ordeningen in Excel van objets trouvés, zijn zeer geslaagd.’

Over de auteur:

Nanne Nauta (1959) publiceerde eerder onder andere: Leven naast halsbandparkieten is een grondrecht (2008), Kruissonnetten (2009), Terzinen (2012), Hyperhaiku’s (2013) en Sudaiku’s (2013). Hij schrijft vooral experimentele poëzie en staat onder meer te boek als een flarf-dichter. Tijdens zijn studie Franse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht was hij een van de oprichters van de Salon Artisanal d’Ecriture (SAd’E), een schrijversgroep in navolging van het experimentele OuLiPo (waartoe o.a. Raymond Queneau en Jacques Roubaud behoren). Hij bedenkt regelmatig nieuwe dichtvormen, zowel autonoom als in opdracht, en brengt deze vormen tot leven in zijn karakteristieke stijl. Nanne Nauta maakt deel uit van het Utrechts Dichtersgilde.

Uit het Woord vooraf:

Permutaties is een unieke bundel in de letterlijke zin van het woord. Dat zit zo.

Permutaties bestaat uit twee onderdelen, deel één Rijen en deel twee Kolommen. Voor beide delen bestaat er een op internet bijeengesprokkelde tekst als basis. Om precies te zijn, bestaan deze basisteksten uit titels van berichten die op nieuwssites zijn verschenen. In het geval van het onderdeel Kolommen zijn deze titels onbewerkt in Excel overgenomen, in het geval van het onderdeel Rijen zijn deze titels eerst bewerkt.


Excel dus. Met behulp van Excel zijn de basisteksten opnieuw geordend. In Rijen zijn de gehele regels ten opzichte van elkaar gesorteerd tot een nieuwe tekst van zestien gedichten van zestien regels. In Kolommen zijn delen van regels ten opzichte van elkaar gecombineerd tot nieuwe regels die samen negen gedichten van negen regels vormen. Tezamen levert dit dan een nieuw uniek exemplaar van Permutaties op.

Preview: