Titel: Liederen uit het oerbos
Auteur: Adriaan Krabbendam
ISBN: 978-90-79993-25-3
NUR: 306
Datum: 21 juli 2020

Prijs paperback: €20,00
Pagina’s: 58
Vormgeving: Harold van de Kamp

Niet meer leverbaar

Over het boek:

In het oerbos wriemelt het van leven & gekrakeel, dat in een almaar wijder perspectief wordt gezet, tot daar waar het meest individuele botst op het meest alomvattende.

Louis Stiller over deze bundel:

Aan de overkant van de oceaan, die men zakelijk of journalistiek schrijven noemt, ligt poëzie. Op dit het mysterieuze eiland is efficiënt taalhandelen geen doel op zich, trekt men de wenkbrauwen niet onwillekeurig omhoog bij adjectieven en bepalingen, en beroeren woorden niet alleen het verstand, maar ook de rest van brein en wezen. Een van de bijzonderste voorbeelden daarvan is het werk van Adriaan Krabbendam dat weliswaar in vlijmscherpe taal is neergezet, maar dat je als lezer niet moet proberen fijn te slijpen en samen te ballen. Liederen uit het oerbos moet je ondergaan: de klankstructuren, de beelden, de wendingen en de kraakheldere vergezichten die ineens in de mist opdoemen – om daarna weer even makkelijk te verdwijnen. Verdwalen mag op dit Krabbendam-eiland, ook omdat je weet dat er altijd wel weer ergens een panorama zal opdoemen dat je de rust en het overzicht geeft om even later je avontuurlijke taaltocht met opgewekt gemoed voort te kunnen zetten.

Koos Dijksterhuis meldt in Trouw:

Poëzie die meer is dan mooischrijverij.

En volgens Semira Dallali Filarski:

[De bundel] houdt je niet slechts op bewonderende afstand, als een toeschouwer of bezoeker, maar verleidt, nodigt uit (dieper) het eigen ‘oerbos’ in te lopen en telkens weer terug te keren bij het werk zelf, alsof dit – in elk geval voor even – het kompas is. Maar ook, de poëzie die kalibreert. Dat is de waarachtige dialoog en de ware kunst. Dat is wat Liederen uit het oerbos bewerkstelligt.

Hans Super is op Meander blij met deze bundel:

Prachtbundel.

Pieter Sterkenburg bespreekt het debuut van Adrie Maria Krabbendam, ‘Liederen uit het oerbos’, op Ooteoote:

‘Klanken van een bitter lied dat in het licht van de eeuwigheid nog maar net begonnen lijkt te zijn.’

Preview: